Măsuri de precauție

1. Ce trebuie să fac în cazul înghițirii de Vanish?

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i produsul și eticheta acestuia.

 

2. Ce trebuie să fac în cazul în care Vanish îmi intră în ochi?

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.